Banku un finanšu tiesības

 • finanšu institūciju darbības reglamentācija
 • aizdevumu nodrošinājumu strukturēšana, noformēšana
 • finanšu instrumentu izdošana
 • finanšu tirgi
 • kredītiestāžu dibināšanas juridisko jautājumu risināšana un dokumentu sagatavošana
 • aktīvu pārvalde un trasta pakalpojumi, dokumentu noformēšana licences saņemšanai banku un apdrošināšanas darbības veikšanai
 • banku un apdrošināšanas kompāniju dibināšanas dokumentu sagatavošana un nepieciešamo saskaņošanas procedūru veikšana ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju
 • ieguldījumu brokeru sabiedrības un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības izveidošana, dokumentu sagatavošana licences saņemšanai
 • aizdevumu, hipotēkas, trasta, komercķīlu, starpbanku darījumu līgumu sagatavošana un to analīze
 • apdrošināšanas līgumu sagatavošana un to noteikumu interpretācija un analīze
 • vekseļi un parādzīmes
 • līzings un faktorings
 • apdrošināšana un dzīvības apdrošināšana