Darījumi ar nekustamo īpašumu

  • nekustamā īpašuma pirkuma, pārdevuma, dāvinājuma līgumu sastādīšana, darījuma konta līguma sastādīšana
  • nostiprinājuma lūguma sastādīšana un sadarbība ar notāriem
  • visu nepieciešamo darbību veikšana un formalitāšu kārtošana, lai nostiprinātu nekustamā īpašuma tiesības zemesgrāmatā
  • nekustamā īpašuma nomas, īres, apsaimniekošanas līgumu sastādīšana
  • uztērēšanās atļauju noformēšana un saņemšana
  • konsultācijas par nekustamā īpašumu tirgus situāciju Latvijas Republikā