Inovācijas/jaunu tehnoloģiju komercializācija

  • finansējuma piesaiste izpētes un attīstības stadijā
  • intelektuālais īpašums
  • patentu reģistrācija
  • biznesa plāna sagatavošana
  • tehnoloģiju licencēšana
  • zinātne
  • zinātnisko institūtu izveide