Juridiskais audits

  • iekšējās kontroles sistēmas izveide
  • juridisko procesu izvērtēšana un analīze
  • dokumentu vadības sistēmas izveide, elektronisko dokumentu arhivēšana