Komerctiesības

 • sabiedrību, biedrību, nodibinājumu dibināšana, reorganizācija un likvidēšana
 • dažādu grozījumu - pamatkapitāla izmaiņu, kapitāla daļu turētāju izmaiņu, izmaiņu valdes, padomes sastāvā - reģistrēšana
 • sabiedrību, biedrību, nodibinājumu valdes, padomes iecelšana un atlaišana
 • valdes, padomes, dalībnieku sapulces pilnvaru reglaments, dalībnieku, akcionāru pārstāvība
 • pārstāvības, pilnvaru, komercpilnvaru, prokūristu noformēšana
 • sabiedrību dalībnieku strīdu risināšana komercķīlu reģistrācija, pārjaunošana, dzēšana
 • uzņēmējdarbības formas pārveide
 • sabiedrību pamatkapitāla palielināšana, sabiedrību akciju emisija
 • uzņēmumu iegāde, pārdošana, apvienošana
 • uzņēmumu izpēte un sagatavošana pārdošanai un pirkšanai
 • palīdzība nepieciešamo atļauju un licenču saņemšanai
 • loģistika, komerctransports
 • ārzonu komersantu reģistrācija