Tiesvedība

  • klienta interešu pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās
  • aktīvu atgūšana